Startsida

TeaterVännerna i Skaraborg

070 - 300 59 47

TeaterVännerna

i Skaraborg

GöteborgsOperan Skövdescenen,

Eric Ugglas plats i Skövde

Välkommen till oss!

Föreningen TeaterVännerna i Skaraborg vill stimulera intresset
för teater och annan scenkonst bland Skaraborgs invånare, bland
annat genom att stödja GöteborgsOperans regionala verksamhet
vid Skövdescenen.


Vi erbjuder våra medlemmar ett varierat programutbud av både
talteater och sång/musikunderhållning.

 

Här hittar du vårt aktuella program och kan anmäla dig till våra aktiviteter.

 

Alla är hjärtligt välkomna och det är enkelt och billigt att bli medlem!  

 

Vår förhoppning är att komma igång med våra evenemang från och med oktober 2020.


För att begränsa smittspridning  av corona-viruset covid-19, valde TeaterVännerna valt att ställa in alla resternade programpunkter f.o.m. 12 mars 2020.